Helsinki ilman natseja – nyt ja aina!

In English below / På svenska nedan

Helsinki ilman natseja grafiikka.

Kutsumme kaikki jälleen itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 Helsinkiin osoittamaan, että äärioikeistolle ei ole kaduilla sijaa – ikinä!

Helsinki ilman natseja on jo vuodesta 2016 kerännyt tuhansia mielenosoittajia kaduille vaatimaan rasismista ja fasismista vapaata yhteiskuntaa ja ollut mukana rakentamassa antifasistista liikettä. Viime vuonna äärioikeiston 612-soihtumarssi blokattiin ensi kertaa ja pakotettiin kiertoreitille. Tämä yksittäinen voitto asettuu kuitenkin vain vuosikausia kestäneeseen jatkumoon, jossa järjestäytynyt antifasistinen työ on marginalisoinut äärioikeiston toimintaa ja kuihduttanut tapahtumia.

Huolimatta siitä, että äärioikeisto on joutunut tyhjät korttinsa jo paljastamaan, voi muutamista viimeaikaisista vaalituloksista Euroopassa päätellä, että yksinkertaiset ja todellisuuspakoiset ratkaisut vetoavat edelleen moniin, oli sitten kyseessä energiakriisi, ympäristökriisi tai kapitalismin kyvyttömyys tarjota turvattua ja vakaata tulevaisuutta kaikille.

Vaikka oikeisto laajemmin, äärioikeistoa myöten, viestiikin vastustavansa Putinia, Erdogania ja Iranin islamistista hallintoa, tarjoavat he lopulta samaa elämän kurjistamista ja vapauden kaventamista kuin edellämainitut, keskenään puuhastelevat autoritäärit. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on hyvä esimerkki siitä, mihin näiden antidemokraattisuuteen ja kaikenlaisen vallan keskittymiseen tähtäävien “ratkaisujen” polku voi lopulta pahimmillaan viedä.

Samaan aikaan äärioikeiston väkivalta, häiriköinti ja uhkailu kohdistuu Suomessa ennen kaikkia heihin, jotka olemassaolollaan uhkaavat fasistien maailmankuvaa: Kankaanpäässä terrorismista epäillyt harjoittivat vuosien ajan rasistista väkivaltaa, viime kesän Pride-tapahtumiin kohdistui uhkailua ja häiriköintiä eri puolella maata.

Siksi antifasismi on antirasismia, kamppailua trans- ja homofobiaa vastaan ja naisten oikeuksien puolesta taistelemista. Se on vapauden puolustamista, jota äärioikeisto koettaa toiminnallaan rajoittaa.

Vaikka Ukrainan voitto, Iranin naisten vapautus sekä kurdien autonomia häämöttääkin jo horisontissa, emme halua, että vapauteen täytyy nousta jatkossa edes väliaikaisen sortovallan ikeen alta. Siksi on tärkeää pitää yhtä erityisesti limittyvien kriisien keskellä ja toimia vapaudellisten tavoitteiden puolesta aina.

Ota siis liput ja banderollit sekä ystävät, sukulaiset ja työkaverit mukaan ja tulkaa kanssamme näyttämään, että äärioikeistolle ei ole tilaa Helsingin kaduilla tänäkään vuonna!

Pyydämme osallistujia käyttämään kasvomaskeja ja tulemaan paikalle vain terveenä sekä koronaoireettomana.

Mielenosoitukseen ei haluta puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia.

Tapahtuman tarkempi aika, paikka ja reitti ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tapahtuman järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio, jonka muodostavat A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Pinkkimusta Helsinki ja Emilia-ryhmä.

*

In English:

Helsinki without nazis – now and forever!

We invite everyone to join us in Helsinki once again on Independence Day 6.12.2022 to show that there’s no room for the far right on our streets – ever!

Since 2016 Helsinki without nazis has brought thousands of people to the streets to demand a society free from racism and fascism, as well as been involved in building an antifascist movement. Last year, the extreme right’s 612 torch march was blocked for the first time and forced on a different route. However, this single victory is only part of a continuum that has lasted for years, in which organized anti-fascist work has marginalized the activities of the extreme right and caused their events to wither.

Despite the fact that the extreme right has already had to reveal its empty hand, some recent election results in Europe show that simple and unrealistic solutions still appeal to many, whether it be the energy crisis, the environmental crisis, or the inability of capitalism to offer a secure and stable future for everyone.

Although the broader political right, including the far-right, is claiming to oppose Putin, Erdogan, and the Islamic regime of Iran, they are ultimately offering the same miserable life and the restrictions on freedom as the aforementioned authoritarians. The war of aggression Russia is waging against Ukraine is a prime example of the worst case scenario this path of anti-democracy and the centralisation of power can lead to.

At the same time, the violence, harassment and threats of the extreme right in Finland are directed above all at those who threaten the fascist worldview with their very existence: In Kankaanpää, terrorism suspects practiced racist violence for years, last summer’s Pride events were threatened and harassed in different parts of the country.

Therefore, anti-fascism is anti-racism, fighting against transphobia and homophobia, and fighting for women’s rights. It is the defense of freedom, which the extreme right aims to suppress.

Although the victory of Ukraine, the liberation of women in Iran, and the autonomy of the Kurds are already looming on the horizon, we do not want to have to rise up from under any tyrannical rule, no matter how temporary it might be. That’s why it’s important to stand united, especially in the midst of overlapping crises, and to always work towards libertarian goals.

So grab your flags, banners, and bring your friends, family and coworkers along to show that the far-right is not welcome in Helsinki this year either!

Please wear face masks and do come only if you do not have COVID-19 symptoms.

Party insignia, national flags, or other authoritarian symbols are not welcome in the demonstration.

The time, place, and route of the demonstration will be announced in advance of the event.

The event is organized by the Helsinki without nazis coalition, which includes A-ryhmä, Varisverkosto, the Left Youth of Helsinki, Pink & Black Helsinki, and Emilia.

*

På svenska:

Helsingfors utan nazister – nu och för alltid!

Vi välkomnar ännu en gång alla till Helsingfors på självständighetsdagen 6.12.2022 för att visa att extremhögern inte är välkomna på gatorna – någonsin!

Helsingfors utan nazister har sedan år 2016 varit med och byggt den antifascistiska rörelsen och samlat tusentals demonstranter på gatorna för att kräva ett samhälle fritt från rasism och fascism. Förra året blockerades extremhögerns fackeltåg “612” för första gången och tvingades ändra sin rutt. Den här lilla segern är en del av en kontinuerlig kamp där organiserad antifascistisk aktivism har lyckats marginalisera extremhögerns verksamheter och fått deras evenemang att krympa.

Till trots för att extremhögerns svagheter avslöjas gång på gång visar valresultaten i Europa att grovt förenklade och eskapistiska lösningar fortfarande attraherar många väljare – energikrisen, klimatkrisen och kapitalismens oförmåga att skapa en trygg och stabil framtid för alla.

Fast den politiska högern och i synnerhet extremhögern vill signalera att de är motståndare till Putin, Erdogan och Irans islamistiska regim så erbjuder de i slutändan endast det samma som de tidigare nämnda diktatorerna; inskränkta friheter och ett liv i armod. Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett utmärkt exempel på vad antidemokratiska och auktoritära lösningar i värsta fall kan leda till.

Samtidigt riktas fascisternas våld, trakasserier och hot i Finland främst mot dem vars blotta existens utmanar deras världsbild: de misstänkta terroristerna i Kankaanpää utövade i åratal rasistiskt våld och sommarens Pride-evenemang fick ännu en gång utstå hot och vandalism runtom i landet.

Därför är antifascism också antirasism, kamp mot trans- och homofobi och en kamp för kvinnors rättigheter. Antifascism är ett försvar av de friheter som extremhögern försöker begränsa.

I horisonten skymtar vi en ukrainsk seger, frihet för Irans kvinnor och kurdisk autonomi men vi vill inte att frihet någonsin ska begränsas ens tillfälligt av auktoritära styren. Därför bör vi alltid kämpa för frihetliga ideal, även i krisens mitt.

Ta därför med dina flaggor och banderoller, ta därför med dina vänner, släktingar och kollegor och visa extremhögern att de aldrig någonsin är välkomna på Helsingfors gator!
Vi önskar att deltagarna använder munskydd och enbart deltar fria från coronasymptom.

I demonstrationen är partisymboler, nationsflaggor och andra auktoritära symboler inte välkomna.

Evenemangets exakta tidtabell och rutt meddelas i god tid före evenemanget.

Evenemanget arrangeras av koalitionen Helsingfors utan nazister, som består av A-ryhmä, Varisnätverket, Helsingfors Vänsterunga, Pinkkimusta Helsinki och Emilia-gruppen.

Pinkkimusta blokki: Vapautuspäivät 2022

In English below

VAPAUTUSPÄIVÄT 2022

Helsinki Priden tiimellyksessä saattavat vapautus ja vapaus monelta unohtua, kun tapahtuman poliittisuus on korvattu sateenkaarikrääsällä, juhlaseppeleillä ja kaupallisilla platinum partnereilla. Mutta meidän homorumpumme pärisevät ja paukkuvat! Me emme halua unohtaa, että olemme saaneet oikeutemme pitkäjänteisen työn ja kamppailun tuloksena. Kuitenkin me yhä tavoittelemme radikaalia vapautta jokaiselle queerille.

KAUPALLINEN PRIDE EI VOI MEITÄ VAPAUTTAA

Virallista Helsinki Pride -marssia ei ole järjestetty kahteen vuoteen, mutta molempina vuosina on Pride-viikon aikaan järjestetty antikapitalistinen varjomarssi meiltä meille -hengessä. Emme voi odottaa, että suuret organisaatiot tekevät asioita puolestamme, vaan meidän on aika ottaa omat elämämme haltuun. Yrityksille Pride on taas yksi tapa tehdä rahaa – meille se merkitsee kamppailua ja olemassaolemisemme ydintä. Olemme pitäneet toisistamme huolta koko pitkän korona-ajan; emme kaipaa pelkkiä “kohtaamisia”, kuten Helsinki Priden teema kuuluu, vaan pitkäjänteistä, kestävää yhteisöllisyyttä ja siitä versovaa muutosvoimaa.

ALAS ROTTAPSYKIATRIA!

Ennen Pride-kulkueita Suomessa järjestettiin Vapautuspäivät-mielenosoituksia. Vuoden 1981 Vapautuspäivillä nähtiin banderolli “Alas rottapsykiatria!”, joka kommentoi silloisia yrityksiä etsiä rottakokeiden avulla “syitä” ja “parannuskeinoja” homoseksuaalisuudelle. 2020-luvulla psykiatrian hampaissa ovat transihmiset, jotka tarvitsemiaan hoitoja saadakseen joutuvat taistelevat transpolien portinvartijajärjestelmässä omaa täysjärkisyyttään ja sukupuolikokemuksensa oikeellisuutta todistellen. Samaan aikaan eheytyshoitojen pitkä perinne jatkuu edelleen valtion valvovan silmän alla. Queer- ja transyhteisön jäseniin kohdistuvan lääketieteellisen vallankäytön on loputtava!

LAKIA EI OLE TEHTY SUOJELEMAAN MEITÄ

Valvonta, laki ja rangaistusjärjestelmä eivät suojele queerejä, naisia eivätkä ruskeita tai vammaisia ihmisiä. Vain yhteisöjen vastuu, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus luovat todellista turvallisuutta, joka kunnioittaa kehojemme ja elämiemme monimuotoisuutta. Oikeusjärjestelmä sallii päiviräsästen homofobisen vihapuheen, ja oikeussali tarjoaa vain uuden spektaakkelimaisen näyttämön näille hyökkäyksille queer-yhteisöjä vastaan. Translaki rajoittaa sukupuolen itsemääräämisoikeutta sen sijaan että turvaisi sen. Eheytyshoitoja ei ole kriminalisoitu. Emme voi luottaa siihen, että poliisi ja oikeusjärjestelmä suojelisivat queer-yhteisöjä tai edes tunnistaisivat homo- tai transfobisen väkivallan.

VAPAUS ON MEIDÄN!

Vapaus tarkoittaa loppua seksismille ja homofobialle sekä sukupuolibinäärin murtumista.
Vapaus tarkoittaa radikaalia itsemääräämisoikeutta. Haluamme kaikille transihmisille, myös muunsukupuolisille ja transnuorille, täyden itsemääräämisoikeuden sukupuoliinsa, kehoihinsa ja tarvitsemiinsa hoitoihin. Vapaus on solidaarisuutta, ja yhteisömme ulottuu yli valtioiden rajojen. Me haluamme tukea queer-yhteisöjä Venäjän aggressiota ja sortavaa politiikkaa vastaan niin Ukrainassa kuin Venäjällä. Haluamme  osoittaa solidaarisuutta transyhteisölle Ukrainassa ja haluamme heille vapauden liikkua turvaan yli rajojen. Venäjän on välittömästi lopetettava hyökkäys Ukrainassa. Samalla haluamme tukea kaikkia queer-turvapaikanhakijoita. Tuemme myös kurdeja, jotka ovat joutuneet Turkin painostuksesta Nato-neuvotteluiden keskiöön. Turvaa ei voi ostaa myymällä kurdien vapautta. Vapaus on joko meillä kaikilla tai ei kenelläkään!
Homorummut pärisemään!
— 
Tapaamme lauantaina 2.7.2022 Ritarihuoneenpuistikossa, osoitteessa Aleksanterinkatu 4-6, alustavasti klo 11.30. Lähdemme sieltä yhdessä kohti Senaatintoria klo 11.45. Pride-kulkue lähtee liikkeelle Senaatintorilta klo 12, mutta todennäköisesti joudumme odottamaan vuoroamme pidempään – kannattaa ottaa mukaan eväitä, juotavaa ja auringolta suojaavaa kampetta. Blokkimme mukana marssii Rhythms of Resistance -rumpuryhmä, joten myös korvatulpat saattavat olla tarpeen. Päivitämme vielä pian jos meidän on mahdollista tarjota tuoleja odottamiseen sitä tarvitseville.
Kulkuereitin esteettömyydestä täällä: https://pride.fi/pride-week/esteettomyys/
Marssi päättyy pinkkimustaan piknikkiin Kaivopuistossa. Varaamme etukäteen puistosta sopivan paikan, jonka tarkemmat koordinaatit ilmoitetaan lähempänä tapahtuma-aikaa.
Pukukoodi: pinkkiä ja mustaa!
Halutessasi naamioidu tai suojaudu maskilla. 😉 
    
Jos sinulla on flunssaoireita tai olet altistunut koronalle, jääthän kotiin lepäämään. 
English:
    

QUEER LIBERATION DAY 2022

Liberation and freedom are forgotten by many amidst Helsinki Pride festivities where the political roots of the event are replaced by decorative rainbow tokens and commercial “Platinum partners”. We don’t want to forget that we have rights as a result of long-term work and struggle. And even so, we still strive for radical freedom for every queer.

A COMMERCIAL PRIDE WILL NEVER SET US FREE

The official Helsinki Pride Parade has not taken place for two years but in both years an anti-capitalist Shadow Pride march has been organized, for us and by us. We can’t expect big institutions to take care of things for us, it’s time to take over our own lives. For businesses, Pride is another way to extract profit – but for us, Pride is a struggle and the core of our existence. We have cared for each another throughout the covid pandemic – what we need now is not “encounters”, as the theme of Helsinki Pride suggests, but long-term, resilient communities and the strength for change that springs from them.

DOWN WITH RAT LAB PSYCHIATRY!

Liberation Day demonstrations preceded the existing Pride events in Finland. The Liberation Day of 1981 featured a banner that read “Down with Rat Lab Psychiatry!” to  protest the attempts at the time to use vivisection in search of “causes” and “cures” for homosexuality. In the 2020s, trans people fall into the claws of psychiatry: in order to get the treatments they need, trans people have to fight in the clinical gatekeeping system while trying to prove their own “sanity” and the legitimacy of their gender identity. Meanwhile, the long tradition of conversion “therapies” continues under the watchful eye of the state. The exercise of medical power against queer and trans communities must end!

 

THEIR LAWS WILL NOT PROTECT US

Law, order and policing cannot protect queers, women, or brown and disabled people. Only community-based responsibility, solidarity and justice can provide real safety that respects the diversity of our bodies and lives. The legal system allows for homophobic hate speech, and the courtroom is a stage that only provides new spectacles for these attacks on queer communities. The Trans legislation polices the right to gender self-determination rather than safeguarding it. Conversion treatments are not criminalized. We cannot trust the police or legal system to protect queer communities, let alone identify and intervene in homophobic and transphobic violence.

LIBERATION IS OURS

Liberation means an end to sexism and homophobia, and the collapse of the gender binary. Liberation means radical self-determination. We want all transgender people, including non-binary trans folks and trans youth, to have full autonomy over their genders, bodies and the medical care they need. Liberation is solidarity, and our community extends beyond national borders. We want to support the queer communities against Russian aggression and oppressive politics both in Ukraine and in Russia. We want to stand in solidarity with the trans community in Ukraine and we want them to have the freedom to move safely across the borders. Russia must immediately stop the aggression in Ukraine. At the same time we want to support all queer refugees. We also stand with the Kurds who have ended up at the center of Nato negotiations due to the Turkey’s pressure. Safety cannot be bought by selling the freedom of the Kurds. None of us is free until all of us are free.
———-
We will meet Saturday 2nd of July 2022 at Ritarihuoneenpuistikko park at address Aleksanterinkatu 4-6 preliminarily at 11.30 am. We will then go together to Senate square at 11.45 am. Pride parade starts at 12 pm, but it is likely that we will have to wait awhile – bring snacks, drinks and remember to shield yourself from the sun. Our bloc includes the Rhythm of Resistance drumming group, so also ear plugs might be useful. We will update asap if we are able to provide chairs during the wait.
The parade ends in a Pink&Black picnic at Kaivopuisto park. We will secure a spot on the day and share the location in the event. 
Dress code: pink and black!
You may wear a mask for safety or anonymity.
Please stay home if you have flu symptoms or if you have been exposed to Covid.

Ingen frihet utan frihet för kvinnor: Internationella kvinnodagens march 8.3.2022

Grafik för Internationella kvinnodagens evenemang, 2022.Lue kutsu suomeksi.
Read this call in English.

Ingen frihet utan frihet för kvinnor: kollektivet Pinkkimusta Helsinki (Svart&rosa Helsingfors) tar del i kvinnodagsmarschen för befrielse av kvinnor, transpersoner och icke-binära folk

För två år sedan drabbade coronaviruset världen och orsakade en enorm kris. Många av de förtryckta gruppernas problem har blivit värre sedan dess. Samtidigt som sociala ojämlikheter fördjupas i samhället har de rika blivit rikare. Efter en tuff tid med ökande misshandel och våld i hemmet, arbetslöshet,hälsoproblem och isolering, har människor organiserat sig solidariskt över hela världen. Kvinnorna i Kurdistan fortsätter sitt emancipatoriska projekt för att försvara sitt land och sitt folk. Ukrainska kvinnor, mödrar och arbetare gör motstånd mot mäns våld i Kreml. Kvinnor i Ryssland samlas på gatorna för att protestera mot det orättfärdiga kriget med hot av att bli arresterade av myndighterna.

Kampen måste fortsätta!
Vi tar den feministiska kampen till Helsingfors gator. På internationella kvinnodagen marscherar vi i linje med feministiska initiativ över hela världen, från kvinnostrejker till Reclaim the Night- evenemang. Vi vill se den feministiska rörelsen i Helsingfors och fira den kraft och de möjligheter till förändring som uppstår när vi samlas.

Vi organiserar oss för att våldet mot cis-kvinnor, trans-, queer- och icke-binära personer och barn måste få ett slut. Sexuellt och könsbaserat våld får inte döljas som en migrationsfråga, eftersom det har sitt ursprung i patriarkala och kapitalistiska strukturer och förvarras av xenofobi och rasism. Kvinnor, transpersoner och icke-binära personer drabbas oproportionerligt hårt av den ökande prekariseringen. Vår kamp är inte begränsad till en dag på året,utan den behöver kontinuerlig uppmärksamhet på arbetsplatser, i hemmet, i skolor, på socialkontor och vårdcentraler.

Vi vägrar att vara en del av ett system som uttnyttjar kvinnor och feminiserade kroppar via samma utvinningslogik som uttnyttjar naturresurser. Vi motsätter oss förstärkningen av nationella gränser och den globala gränsregimen som återkallar en nationalistisk och rasistisk hierarkisk ordning.

Genom att organisera oss förstärker vi vår politiska kraft samtförkastar alla försök att klassificera oss som offer i behov av skydd. Genom att samlas försäkrar vi att det är vi själva som definierar hur vår framtid kommer att se ut. Med vår närvaro och mångfalden bland oss röjer vi vägen för ett jämställt och feministiskt samhälle. Vi är redan många och i vår skara finns det inget utrymme för (hetero)sexism, rasism eller fascism!

Organiseras av:
Antifascist nätverk Varis, A-ryhmä, kollektivet Emilia, Kurdish Democratic Society Center – NCDK Helsinki, Vantaan Rauhanpuolustajat

Det är önskevärt att ta med egna banderoller och plakat. Demonstrationen organiseras av gräsrotsnivåns rörelser och är oberoende av partipolitik. Därför ber vi er att inte ta med några politiska partiflaggor till demonstrationen.

 

Rutt och program: Samling på Narinkkatorget, Kampen, kl 18:00.
Marschen börjar kl. 18:30 och avslutas i Björnparken, Barghäll, med tal som börjas circa kl. 19.30.

Efter marschen mingel, diskussion och vänskap organiseras av kollektivet Emilia.
Plats: Lymy (Pengerkatu 6, observera att Lymy är otillgänglig med rullstol). 

No freedom without the freedom of women: March on International Women’s Day, 8 March 2022

Lue kutsu suomeksi.
Läs texten på svenska.

No freedom without the freedom of women: Pinkkimusta Helsinki joins the Women’s Day march for the liberation of women, transgender and non-binary people

Time: Tuesday, March  8, starting at 6pm.
Route: from Narinkkatori, Kamppi, to Karhupuisto, Kallio.

Two years ago the corona virus hit the world producing an immense crisis. Many problems faced by the oppressed groups grew as the rich became richer, allowing the social inequalities to deepen. After a rough time of increasing domestic abuse and violence, unemployment, food and health insecurity and isolation, people decided to organize in solidarity all over the world. The women in Kurdistan keep progressing their emancipatory project in defence of their land and people. Ukrainian women, mothers and workers resist the violence of men in Kremlin. The women in Russia gather in the streets to protest the unjust war, facing detention by the authorities.

The fight must continue!
We take the feminist struggle to the streets of Helsinki. On the International Women’s Day, we march in line with feminist initiatives all over the globe, from Women’s Strikes to Reclaim the Night. Through this demonstration we celebrate the power and possibilities of change that emerge when we come together.

We organize because the violence against cis-women, trans-, queer and non-binary people and children must come to an end. Sexual and gendered violence should not be veiled as a migration issue since it originates from all-encompassing patriarchal and capitalist structures and is only worsened by racism and xenophobia. Women, trans and non-binary people are disproportionately affected by the increasing precarization. That’s why our struggle is not confined to one day of the year, but needs continuous attention at workplaces, home, schools, social offices and care centers.

We refuse to be part of a system that exploits women and feminized bodies through the same extractive logic as it exploits nature. We oppose the strengthening of national borders and the global border regime, which reproduce a nationalist and racist hierarchical order.

By organizing we affirm our strength as political subjects and reject all attempts to classify us as victims in need of protection. By coming together we reassure that it is us who define what our futures will look like. With our presence and the diversity among us we pave the way for an equal and feminist society. We are already many and in our crowd there is no room for (hetero)sexism, racism or fascism!

Regards, with solidarity:

Antifascist Network Varis, A-ryhmä, Emilia collective, Kurdish Democratic Society Center – NCDK Helsinki, Vantaan Rauhanpuolustajat

Please bring your own banners. The demonstration is organized by grassroot movements and is independent from party politics. Therefore we kindly ask you not to bring any political party flags in the demonstration.

Route and program: Gathering at Narinkkatori, Kamppi at 6pm.
The march begins at 6:30 pm. and ends with speeches beginning roughly at 7:30 pm in the Bear Park of Kallio.

After the event, there is a gathering for discussion, mingling, and friendship organized by the Emilia collective.
Place: Lymy (Pengerkatu 6, note the space is not accessibly by wheelchair!).

Ei vapautta ilman naisten vapautta: kansainvälisen naistenpäivän marssi 8.3.2022

Read this call in English.
Läs texten på sveska.

Ei vapautta ilman naisten vapautta: Pinkkimusta Helsinki liittyy naistenpäivän marssille naisten, transihmisten ja ei-binääristen vapauden puolesta

Aika: Tiistaina 8. maaliskuuta klo 18 alkaen.
Reitti: Narinkkatorilta Karhupuistoon

Kaksi vuotta sitten puhjennut koronaviruskriisi on johtanut monien sorrettujen ryhmien kohtaamien ongelmien syventymiseen. Samaan aikaan sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut rikkaiden rikastuessa. Kriisi on lisännyt perheväkivaltaa, työttömyyttä, terveysongelmia ja eristyneisyyttä. Ongelmien laajetessa ihmiset ovat järjestäytyneet solidaarisesti kaikkialla maailmassa: naiset Kurdistanissa ovat jatkaneet emansipatorista liikettään maansa ja kansansa puolustamiseksi; Ukrainassa naiset, äidit ja työläiset vastustavat Kremlin miesten väkivaltaa ja naiset Venäjällä protestoivat kaduilla epäoikeudenmukaista sotaa vastaan vangituksi tulemisen uhalla. Kansainvälisenä naistenpäivänä marssimme yhdessä lukuisten feminististen aloitteiden kanssa, naisten lakoista Reclaim the Night -tapahtumiin. Haluamme nähdä feministisen liikkeen myös Helsingissä ja juhlia yhteentulemisen voimaa sekä sen avaamia muutoksen mahdollisuuksia.

Järjestäydymme, koska cis- ja transnaisiin sekä trans-, queer- ja ei-binäärisiin ihmisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan täytyy loppua. Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ei saa verhota maahanmuuttokysymykseksi, sillä se on peräisin patriarkaalisista ja kapitalistisista rakenteista, ja rasismi ja ksenofobia vain pahentavat sitä. Cis-naiset, trans- ja ei-binääriset ihmiset kärsivät suhteettomasti lisääntyvästä prekarisaatiosta. Siksi kamppailumme ei rajoitu yhteen päivään vuodessa, vaan siihen on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota työpaikoilla, kotona, kouluissa, sosiaalitoimistoissa ja hoitolaitoksissa.

Kieltäydymme olemasta osa järjestelmää, joka riistää naisia ja feminisoituja kehoja samalla ekstraktivistisella logiikalla, jolla se riistää luontoa. Vastustamme kansallisten rajojen vahvistamista ja globaalia rajojen hallinnointia, mikä uusintaa nationalistisia ja rasistisia hierarkioita. Järjestäytymällä vahvistamme poliittista voimaamme ja torjumme yritykset luokitella meidät suojelua tarvitseviksi uhreiksi.
Kokoontumalla yhteen vakuutamme, että me itse määrittelemme, miltä tulevaisuutemme näyttää. Läsnäolollamme ja moninaisuudellamme raivaamme tietä tasa-arvoiselle ja feministiselle yhteiskunnalle. Meitä on paljon, eikä joukossamme ole tilaa (hetero)seksismille, rasismille tai fasismille!

Terveisin:
Varisverkosto, Emilia-kollektiivi, A-ryhmä, Kurdish Democratic Society Center – NCDK, Vantaan Rauhanpuolustajat

Omien lippujen ja plakaattien mukaan ottaminen on toivottua! Mielenosoitus on kuitenkin ruohonjuuritason liikkeiden järjestämä ja puoluepolitiikasta riippumaton, joten toivomme, ettette tuo mielenosoitukseen poliittisten puolueiden lippuja.

Reitti ja ohjelma:
Kokoontuminen Narinkkatorilla klo 18:00

Marssi alkaa 18:30 ja päättyy noin klo 19:30 alkaviin puheisiin Karhupuistossa.

Lopuksi yhdessäoloa, keskustelua ja ystävystymistä avoimen hengailun merkeissä Lymyssä (Pengerkatu 6, huom. tila on esteellinen). Jatkot järjestää Emilia-kollektiivi.

Tukipostia transvangeille ja zinetyöpaja / Letters to trans prisoners + zine workshop

TUKIPOSTIA TRANSVANGEILLE

Kirjeiden kirjoittaminen on konkreettinen tapa muistaa vankeja osoittaa heille tukea, yksin tai yhdessä. 

Kirjeiden kirjoittamiseen on varattu Loukosta pöytä, jossa voit piipahtaa kirjoittamassa kortin, kirjeen tai pari. Järjestäjiltä saat neuvoja alkuun pääsemisessä. Voit tuoda kyniä, ja kirjepaperia ja postikortteja omaan tai yhteiseen käyttöön, mutta saat niitä myös paikan päältä.

Järjestäjät postittavat kirjeet vielä samana päivänä. Tapahtumassa on vapaaehtoinen kolehti postikuluja varten.

 

ZINETYÖPAJA

Zinetyöpajassa voit kirjoittaa tai askarrella oman zinen eli pienlehden tai koota sellaisen yhdessä muiden työpajaan osallistuvien kanssa. Pajan (vapaavalintainen) teema on radikaali hoiva, huolenpito ja self-care. Tämä hupi on tietenkin ilmaista.

 

Aika : Tiistai 8. syyskuuta, klo 18:00 – 21:00

Missä: Alakulttuurikeskus Loukko, Castreninkatu 7

Loukkoon varattu tapahtumaa varten, kahvilan on kuitenkin avoinna.

 

Otathan huomioon, että elämme keskellä pandemiaa! Pysy kotona, jos sinulla on flunssan oireita tai olet altistunut covid-19 –infektioketjulle. Pese/desinfioi käsiäsi säännöllisesti ja yhteisten työvälineiden käyttämisen jälkeen. Huolehdi turvaväleistä ja muista varotoimenpiteistä. Suosittelemme käyttämään tapahtumassa kasvomaskia ja vaihtamaan sen riittävän usein. 

*

Tervetuloa!

Pinkkimusta Helsinki kollektiivi

ESTEETTÖMYYS

Sisäänkäynti:

Alakulttuurikeskus Loukon ulko-ovelle johtaa kadulta luiska, jonka leveys on 1300 mm, oven ollessa auki 1070 mm. Luiskan kaltevuus on n. 8 astetta eli n. 7 %.

Kaide on 900 mm korkea ja alkaa luiskan puolivälistä. Oviaukot ovat 1000 mm leveät. Luiskan ja tuulikaapin välissä on 50 mm kynnys. Tuulikaapista sisään tilaan ylitetään n. 30 mm kynnys.Loukon ulko-ovi ja luiska.

Vessa:

Kolmesta istuma-wc:stä yksi on mitoitettu sopivaksi apuvälineiden ja avustajien kanssa liikkuville, ja sen ovi on 1000 mm leveä. Koppi on tilava vain toispuoleisesti; wc-istuimen oikealla puolella 800 mm vapaata tilaa. Istuimen etureunan ja suljetun oven väliin jää 660 mm tilaa. Kopissa ei valitettavasti ole vielä käsitukia.

Pyrimme kehittämään helppokulkuisuutta jatkuvasti paremmaksi ja päivitämme tänne ja tapahtumiimme aina ajantasaiset tiedot.

 

Solidarity letter writing about to begin in January 2019.

 

/// ENGLISH ///

 

Letter writing to trans prisoners and zine workshop


LETTER WRITING

Welcome take part in this letter writing for trans prisoners a concrete way to show support and solidarity, alone or together.

At the letter writing table, you can drop by and write letters or postcards: organizers can help you with getting started. You can bring stationery for your own or for shared use but everything necessary will also be available on the spot.

Pinkkimusta collective will send the mail on the same day. There is a voluntary donation box if you wish to cover cover some of the postal costs.

ZINE WORKSHOP

In this workshop you can write, draw or craft your own zine or make one together with others who attending to the workshop. The (optional) theme is radical well-being, mutual aid and self-care.

You can bring your own pens and scissors, and not share them, to help us take care of hygiene. Everything needed for making zinespaper, pencils, scissors and glue, newspaper clippings, etc.is also available on the spot. 

And of course this costs nothing, nolla, zero!

*

Time: Tuesday 8. September, 6pm – 9pm.

Where: Subculture centre Loukko, Castreninkatu 7, Kallio.

The venue is booked for our private use but the café is open. 

*

 

Please consider that we are in the middle of a fatal-to-some pandemic. Stay home if you have any flu symptoms or have been exposed through someone with a covid-19 infection. 

Make sure to wash/disinfect your hands regularly and between sharing pens, scissors, etc. Take care of safety distances and other precautions. We recommend you wear a mask and change it regularly.

Welcome!

Pink&Black Helsinki collective.

ACCESSIBILITY

Entrance

A ramp with a width of 1300 mm leads from the street to the outer door of Loukko, with the door open 1070 mm. The slope of the ramp is about 8 degrees, or about 7%.

The handrail is 900 mm high and starts from the middle of the ramp. The door openings are 1000 mm wide. There is a 50 mm threshold between the ramp and the wind cabinet. A threshold of approx. 30 mm is exceeded from the wind cabinet into the space.

Trap front door and ramp.

Toilet

Of the three seating toilets, one is dimensioned to suit those moving with aids and assistants, and its door is 1000 mm wide. The booth is spacious enough only on one side; 800 mm of free space on the right side of the toilet seat. There is 660 mm of space between the front edge of the seat and the closed door. Unfortunately, there are no handrails in the booth yet.

We constantly strive to improve accessibility and constantly update up-to-date information here and at our events.

 

Pinkkimustan Helsingin puhe Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa 6.12.2019

Itsenäisyyspäivänä juhlivat sekä valtio että natsit. Me emme juhli tätä nationalistista kertomusta, sillä me emme hyväksy natsien tai valtion väkivaltaa.

Homo- ja transfobia sekä naisviha yhdistävät äärioikeistoa. Heidän puheissaan homostelijat ja sukupuolikapinalliset ovat kauhistuttava uhka ”perinteiselle avioliitto- ja perhejärjestestykselle”.

Me emme häpeä sitä, että olemme uhka äärioikeiston hierarkiselle perhemallille, vaan olemme ylpeästi ajamassa alas valkoisen miehen ylivaltaan perustuvaa yhteiskuntaa. Ydinperhe, sukupuoliroolit ja heteronormi ovat ahtaita muotteja joihin kenenkään ei tarvitse väkisin sopeutua.

Vain olemalla keitä olemme, asetumme äärioikeistolaista maailmankuvaa vastaan: maailmankuvaa, jossa meitä ei haluta olevan olemassa, ja jossa meidän pois pyyhkimisemme on tärkeä osa järjestystä. Fasismi tekee meistä uhanalaisia, mutta se ei voi koskaan hävittää meitä.

Antifasismi on itsemme ja yhteisöjemme puolustamista tältä uhanalaisuudelta. Meitä suojaa valtion ja natsien väkivaltaa vastaan vain yhtenäinen rintamamme, eivätkä ne tule koskaan sitä rikkomaan.

Olemme aina olleet täällä, selvinneet toistuvista yrityksistä pyyhkiä meidät pois nykyhetkestä ja historiasta, ja tulemme olemaan täällä nyt ja aina. Yhdessä kasvamme yhä vahvemmiksi: emme aio hävitä tätä taistelua.

Antifasismi on solidaarisuutta. Siksi puolustamme rajatonta maailmaa ja vapaata liikkuvuutta. Kieltäydymme nationalismista sen kaikissa olomuodoissa ja osoitamme tukemme feministisille, ekologisille, anarkistisille ja rasismin vastaisille liikkeille, jotka haastavat valtiovallan ja tarjoavat sille vaihtoehtoja.

Fasismi ei ole vaihtoehto nykyiselle vallalle, vaan tekohengitystä yhteiskunnalle, joka pyörii valkoisen cisheteromiehen etuoikeuksien ympärillä, josta sekä valtio että natsit tahtovat pitää kiinni.

Tuemme niitä kansoja ja liikkeitä, jotka nousevat fasistisia hallintoja vastaan koko maailmassa. Kaikki autonomiaa ja jakamatonta tasa-arvoa puolustavat toimijat ovat sisaruksiamme ja liittolaisiamme.

Murskataan fasismi yhdessä!
????❤️????❤️????❤️????❤️????❤️????
Let’s smash fascism together!

Pinkkimusta blokki / Pink&Black bloc at Helsinki Pride 2019

(in english below)

Pinkkimusta blokki marssii tänäkin vuonna Helsinki Pride -kulkueessa, lauantaina 29. kesäkuuta.

Pride was a riot! Stonewallin vuosipäivän hengessä haluamme huomioita varsinkin rodullistetut queer/trans ihmiset ja seksityöntekijät, sillä ensimmäinen Pride oli rodullistettujen transnaisten järjestämä mellakka poliisiväkivaltaa vastaan. Heidän joukossaan oli keskeisesti myös seksityöntekijöitä, jotka ovat yhä yksi sorretuimmista ihmisryhmistä tänä päivänä. Heitä ei pidä unohtaa, solidaarisuus ja taistelu jatkuu!

Haluamme huomoida erityisesti myös translapset, sillä uusi hallitus on päättänyt jättää translapset ulos uudesta translaista. Trans ei katso ikää, meitä on kaikkialla ja vaadimme täyttä itsemääräämisoikeutta myös alaikäisille, että hekin voivat saada tarvitsemiaan hoitoja ja tukea.

Kuten sanottu Pride alkoi reaktiona poliisiväkivaltaa vastaan, eikä sitä osaa historiasta ole syytä unohtaa. Poliisi toimii edelleen työkaluna valtion fasistisen politiikan toteuttamisessa. Se suorittaa turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset ja tekee etnistä profilointia.

Lisäksi poliisi jatkuvasti katsoo läpi sormien Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa, sen kiellosta huolimatta, sekä muiden fasististen ryhmien osalta. Tämä kertoo siitä, kuinka vähän hlbtiqa+ -oikeuksien edistäminen todellisuudessa kiinnostaa poliisia.

Surullisena esimerkkinä tämän vuoden Detroitin Pridessa poliisit mahdollistivat natsien häiriköinnin kulkueessa tarjoamalla heille tähän saattueen. Tämä on muistutuksena siitä että COPS ARE NOT ALLIES. Poliisi ei ole tervetullut Prideille.

Vaadimme hlbtiqa-yhteisöiltä solidaarisuutta ja konkreettisia tekoja fasismia, rasismia ja transfobiaa vastaan. Niin yhteisöjen sisällä, että niiden ulkopuolella. Tuemme toisiamme, juhlimme ja taistelemme pinkkipesua, kapitalismia ja CIS-teemiä vastaan!

Järjestäydymme kulkueeseen Senaatintorilla klo 11 aikaan. Löydät meidät pinkkimustien lippujen alta! Ilmoitamme vielä tarkan sijainnin sen varmistuessa. Kulkue lähtee liikkeelle klo 12.

Pukukoodi: pinkkimusta
Naamioituminen sallittu.

★★★

Pink Black Bloc marches again in Helsinki Pride on Saturday 29th of June.

Pride was a riot! In honor of the Stonewall anniversary we demand solidarity and concrete acts against fascism, racism and transphobia from the lgbtiqa communities. Within them, as well as outside them. We support each other and celebrate, whilst fighting against pink washing, capitalism and the CIS-tem!

We do not welcome police presence in Pride. Let’s not forget that first Pride was a riot against police violence. The police still functions as a tool to execute fascist governmental policies. It carries out forced deportations and ethnic profiling.

In addition, the police repeatedly ignores the operations of racist, homophobic and transphobic groups, even those that have been outlawed. It speaks volumes about the willingness of the police to truly advance LGBTIQA+ rights. This years Detroit Pride, for one, was a sad incident, where the police escorted a group of nazis to harass the march. This serves as a reminder that COPS ARE NOT ALLIES. The police is not welcome to Pride!

We will start forming the bloc at 11 AM at the Senate Square. You can find us under the pink&black flags! We will announce our specific location once it is confirmed. The march begins at 12 PM.

Dresscode: pink and black
Masking allowed.

Transvallankumous nyt! -mielenosoitus

(in English below)

TRANSVALLANKUMOUS NYT!

Kokoonnumme Rautatientorilla perjantaina 14.6  klo 17.

Mielenosoituksen jälkeen järjestetään piknik. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

SUKUPUOLEMME JA KEHOMME OVAT MEIDÄN JA MEILLE KUULUU ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Järjestimme vuosi sitten Transvallankumous nyt! -mielenosoituksen. Järjestämme mielenosoituksen uudestaan samalla nimellä, sillä iso osa vaatimuksistamme on yhä ajankohtaisia. Uudessa hallitusohjelmassa on transihmisten oikeuksia parantavia uudistuksia, mutta nämä uudistukset eivät ole läheskään riittäviä. Hallitusohjelma jättää alle 18-vuotiaat transihmiset kaikkien translain uudistusten ulkopuolelle. Translain muutos ei myöskään vaikuta transpolien portinvartijajärjestelmään: transihmisten tarvitsemat hoidot ovat yhä pitkän ja raskaan psykiatrisen tutkimusprosessin takana. On aika murtaa lääketieteen auktoriteettien valta transsukupuolisuuden määrittelyssä ja transihmisten elämiä koskevissa päätöksissä. Transsukupuolisuutta vain oppikirjojen avulla lähestyvät ja siitä kokemuksellisesti tietämättömät lääkärit eivät saa enää olla esteenä meidän mahdollisuuksillemme muokata kehojamme ja elää todeksi sukupuoliamme.

Translain uudistus ei riitä, sillä valtion ei tulisi ylipäätään kontrolloida ihmisten sukupuolia. Kaikille täysi itsemääräämisoikeus! Me emme halua pyytää valtiota tunnustamaan sukupuoliamme, vaan haluamme enemmän konkreettisia edellytyksiä elää ilman pakkoa myötäillä cisnormatiivista kulttuuria. Haluamme parempia terveyspalveluita, joissa sukupuolen moninaisuus on normi eikä poikkeus. Haluamme esimerkiksi kehoa muokkaavien hormonien olevan vapaasti saatavilla ilman edellytystä transdiagnoosista. Kaikissa lääketieteellisissä ja juridisissa päätöksissä, jotka liittyvät sukupuolenkorjaukseen, on siirryttävä oitis tietoon perustuvan suostumuksen periaatteeseen (informed consent). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääketieteellisten toimenpiteiden kohdalla lääkäri kertoo hoitoja hakevalle tarkemmin hoidoista, niiden vaikutuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä, minkä jälkeen henkilö saa itse päättää, mitä hoitoja hän haluaa tai ei halua. Lisäksi transnuorilla tulisi olla mahdollisuus hormoniblokkerihoitoihin, jotka lykkäävät puberteetin ja ei-toivottujen kehollisten muutosten alkamista. On törkeää, että nykyiset hoitokäytännöt jättävät nuoret vaille heidän tarvitsemiaan hoitoja.

Samaan aikaan kun hallitus parantaa transihmisten asemaa, turvapaikanhakijoille suunnitellaan jalkapantarangaistusjärjestelmää. Ihmisoikeuksien edistäminen yhden ryhmän osalta ei riitä, jos samalla toisen ryhmän asemaa huononnetaan. Jalkapantavalvonnan käyttöönottoa on esitetty vaihtehtona säilöönotolle, mutta se mahdollistaisi myös yhä laajemman ihmisjoukon valvonnan pakkokeinoin. Ihmisten liikkumisen vapautta rajoittavista toimista tulisi luopua kokonaan – ei korvata yhtä kontrollikäytäntöä toisella. Ei ole transvallankumousta ilman solidaarisuutta! Meidän on puututtava tämänhetkisiin vääryyksiin ja kamppailtava rasismia vastaan. Vaadimme hlbtiqa-yhteisöiltä solidaarisuutta turvapaikanhakijoita kohtaan. Solidaarisuutemme ei rajoitu vain queer-turvapaikanhakijoihin, vaan vapaa liikkuvuus kuuluu kaikille!

Ei puoluepoliittisia tunnuksia mielenosoitukseen.

Mielenosoituksen tukijat:

A-ryhmä
GR!F – Girls Rock! Finland
FAR (feminist antiracist night school)
Helsingin queer-feministinen elokuvablogi
Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävät
Kapinatyöläinen
Loukko
Museum of Impossible Forms
Mustan kanin kolo
Näkymätön sukupuoli
Radikaalia mielenterveyttä
Slow academy for anti-authoritarian queer and trans thinking
Turun Kirjakahvila
Unicornshki
Varis-verkosto

Mielenosoitus on osa Transpoliittista toimintaviikkoa 12. – 15.6.
Viikon koko ohjelma täällä:
https://www.facebook.com/events/398850144180376/

///

TRANS REVOLUTION NOW!

Join us for a demonstration Friday 14.6 at Railway Square at 5pm.

After demonstration there will be a picnic. The place will be announced later.

OUR GENDERS AND OUR BODIES BELONG TO US! WE HAVE THE RIGHT FOR SELF DETERMINATION

A year ago we organized a demonstration called Trans Revolution Now! This year we are keeping the name for our demonstration since the majority of our demands are not yet met. The new government program features some improvements on trans rights, but those are not nearly enough. The program excludes all underage trans people from these improvements. Changes in the trans-related laws have no effect on the gatekeeper system of the gender clinic: to access necessary treatments, trans people are still subjected to a long, harrowing psychiatric evaluation process. It is time to smash the authority that medicine has exerted over the definition of being trans and the decisions over trans lives. Doctors who approach being trans by reading textbooks, who do not have lived experience of their own, are not to stand between our possibilities for tending to our bodies and living our genders as a reality.

A new trans law is not enough. A government should not have control over the genders of the people. Full autonomy for all! We do not ask the state to acknowledge our genders, we want real, concrete possibilities to live without having to bend to cis norms. We demand better health care services where gender diversity is the norm, not an exception. We demand free access to body modification hormones without a requirement of a trans diagnosis. A model of informed consent must be applied to all medical and legal decisions regarding transitioning. This includes the possibility for a person seeking treatment to make a decision on what treatment they do or do not want, based on the specific information that doctors would be required to give to them on the treatments and the effects and possible risks they include. Moreover, trans youth must have access to hormone blocker therapy that postpones the effects of puberty and prevents unwanted changes on the body. It’s outrageous that current treatment policy leaves youth without treatments they need.

While the Finnish government is improving the standing of trans people, they are planning for implementation of electronic tagging system for refugees. It is not enough to advance the human rights of one group, if another’s situation is made even more precarious. The usage of ankle monitors has been suggested as an alternative to detention, but it would also allow the forcible surveillance of a yet larger mass of people. All actions limiting the free movement of people should be abolished completely instead of substituting one model of control with another. There is no trans revolution without solidarity! We must intervene in wrongdoing and fight all forms of racism. We demand the LGBTQIA-community to stand in solidarity with those seeking asylum. Our solidarity goes beyond only supporting queer refugees: the right to free movement belongs to everyone!

No political party symbols.

Supporters of the demonstration:

A-ryhmä
GR!F – Girls Rock! Finland
FAR (feminist antiracist night school)
Helsingin queer-feministinen elokuvablogi
Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävät
Kapinatyöläinen
Loukko
Museum of Impossible Forms
Mustan kanin kolo
Näkymätön sukupuoli
Radikaalia mielenterveyttä
Slow academy for anti-authoritarian queer and trans thinking
Turun Kirjakahvila
Unicornshki
Varis-verkosto

Demonstration is part of the Trans Week of Action 12. – 15.6.
The program of the week here:
https://www.facebook.com/events/398850144180376/

Transpoliittinen toimintaviikko / Trans week of action 12.-15.6.2019

In English below

Transpoliittinen toimintaviikko tulee taas!

Joka päivä ohjelmaa, työpajoja, tapaamisia!

Pinkkimusta Helsinki järjestää jälleen Transpoliittisen toimintaviikon ke-la 12.–15.6. teemalla lepoa cismaailmasta.

Toimintaviikko huipentuu Transvallankumous-bileisiin lauantaina 15.6. klo 18 Ulrikassa (Leppäsuonkatu 11).

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. ♥

Pääsääntöisesti tapahtumat ovat avoimia kaikille – transihmisille ja liittolaisille. Kuitenkin tietyt erikseen ilmoitetut tapahtumat on suljettu cisihmisiltä. Tiloissa noudatetaan turvallisemman tilan politiikkaa. (kts. ohjelman alla)

OHJELMA

KESKIVIIKKO 12.6.

Sabluuna- ja banderollityöpaja
klo 13–17 Oranssi

Tervetuloa työpajaan tekemään banderolleja perjantain mielenosoitusta varten!

 

Muunsukupuolisten vertaisryhmä
klo 15-17 Museum of Impossible Forms

HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu muunsukupuolisille ihmisille.
Vertaisryhmä voidaan pitää osallistujien tarpeen mukaan suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä.

 

Vastarannan kiiskil on siistii -taidenäyttelyn avajaiset
klo 18–22 Loukko

Osana transpoliittista toimintaviikkoa
”Taide”näyttely Cutie brigade -salaliiton jäseniltä

Avajaiset 12.6. klo 18:00 alkaen Alakulttuurikeskus Loukossa
Castréninkatu 7. Näyttely jatkuu 6.7. saakka.

Kun vedät raivareita kommenttiosioilla siitä onko meemit Poliittisesti Korrekteja

Punnitsen taas jälleen kerran
Otanko pippurikaasun vai nyrkkiraudan mukaan kun lähen ulos

Sun taidekoulussa ei opita tuhopoltoista eikä

Hormonaalisen itselääkityksen sivuoireista

Eikä siitäkään kuinka näiden vitun hipsterien katutaide nostaa mun vuokraa

Sulla on onneksi artistiapuraha

Mulla seksityö, huumeiden myynti ja sen jälkeen reputtaa safkaa K-marketista vaikka ei todellakaan ole varaa jäädä kiinni

Kun otsa rutussa pohdit syvällistä taidekritiikkiä

Meidän on vaan pakko sohia jotain jonnekin

Ja

Dokumentoida edes hitunen siitä sotkusta

Koska

Marginalisoitujen, pois pyyhittyjen on pakko jättää jälkensä

Sillä muuten me kadotaan

Nukuin vaalien ohi

Sillä oon tehny osani

Yhteiskunnallisen diskurssin tarkastelu ja dialogiin osallistuminen on

Suoritettu tuijottamalla putkan seinää pippurikaasut naamassa kädet maalissa

Näkyykö töhryt ja tuhrut vielä vastarannalle saakka?

Avainsanat:

Trans
Kosto
Homosaatio
Evvk
1312
Ongelmallisuus
Nihilismi
Vitutus
</3

 

TORSTAI 13.6.

Itsepuolustustyöpaja
klo 14–15.30 Oranssi

HUOM! Tämä työpaja on tarkoitettu trans- ja/tai muunsukupuolisille ihmisille.

Työpaja voidaan pitää osallistujien tarpeen mukaan suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä.
Lisää tietoa työpajasta päivitetään pian!

 

Butoh-tanssityöpaja
klo 16–17.30 Oranssi

HUOM! Tämä työpaja on tarkoitettu trans- ja/tai muunsukupuolisille ihmisille.

Butoh-tanssi on Japanissa toisen maailmansodan jälkeen syntynyt esiintymismuoto, jossa kehollisuuden ja liikkeen kautta käsitellään tunteita ja muistoja. Keho herkistyy liikkeelle ja aistimuksille ja voimaantuu niiden kautta. Kysessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti tanssiterapeuttinen työpaja vaan mahdollisuus tutkia liikettä ja omaa kehollisuutta erilaisten liikeharjoitusten kautta. Tunti ei sisällä esimerkiksi askelsarjoja vaan perustuu enemmin mielikuvaharjoituksille ja improvisaatiolle. Liike syntyy jokaisen tanssijan omista lähtökohdista ja oman kehon ehtojen mukaisesti. Kaikki kehot osaavat tanssia ja ovat myös tervetuleita. Tärkeitä on antaa liikkeelle lupa ja uskallus heittäytyä siihen.

Työpaja voidaan pitää osallistujien tarpeen mukaan suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä.

 

Hengailupäivä
klo 14–17.30 Loukko

Askartelua, zinentekoa, lautapelejä ja rentoa yhdessä hengailua!

 

Elokuvanäytös
klo 18–22 Loukko

Transpoliittisen toimintaviikon leffaillassa nähdään liikkuvaa kuvaa trans- ja muunsukupuolisilta tekijöiltä ja toimijoilta monissa eri lajeissaan. Illassa on kaksi näytöskokonaisuutta. Alustukset pitää ohjelman koonnut taiteilija Leevi Nora.

OHJELMA

18:00 – 19:00

I Lyhyitä

Alustus

Lyhytelokuva
Summer (2018) Niko Wearden & Annabel Wicker

2:14 min, englanti , ei tekstitystä

Musiikkivideo
Lonely (2019) Saga

4:30 min, englanti, sanat paperilla

Musiikkivideo
Dawnsong/Birdman of Bognor (The Fold, Svart Records 2017) John Richardson

11:43 min, englanti, sanat paperilla

Videotaideteos
Significant Otherness (2018) Camille Auer

3:07 min l Sound

Videotaideteos
Ystäväni, rakkahani? Friend or Foe? (2019) Étienne Wuori

3:00, suomi, eng. tekstitys

Näytöskokonaisuus sopii kaikenikäisille.

19:30 – 21:00

II Voitokasta vääntöä Ruotsista Bronxiin

Alustus

Lyhytelokuva
Fuckgirls (2017) Saga Becker & Christofer Nilsson

15:00 l ruotsi, eng. tekstitys
Sisältövaroitukset: raiskaus, väkivalta, transfobia

Dokumenttielokuva
Tamara W (2014) Marko Vuorinen

52:00, englanti, ei tekstitystä
Sisältövaroitukset: (vain ääni) huumeriippuvaisuus, hyväksikäyttö, väkivalta, transfobia, pedofilia

Näytöskokonaisuus K-16.

 

PERJANTAI 14.6.

Transfeminiinien vertaisryhmä
klo 14–16 Loukko

HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu transfeminiineille eli syntymässä mieheksi määritellyille trans- ja/tai muunsukupuolisille.
Vertaisryhmä voidaan pitää osallistujien tarpeen mukaan suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä.

 

Transvallankumous nyt! -mielenosoitus
klo 17 Rautatientori

Piknik
Paikka varmistuu myöhemmin

 

LAUANTAI 15.6.

Kehohuoltotyöpaja
klo 13 Loukko, 75 min

HUOM! Tämä työpaja on tarkoitettu trans- ja/tai muunsukupuolisille ihmisille.
Työpaja voidaan pitää osallistujien tarpeen mukaan suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä.

Anti-paskaa kehonhuoltoa kaikille!

Helou olen Juudas, sirkuslajeja ja tanssia harrastava, köyhä, sukupuolisopimaton transhomotyyppi ja tämän tunnin ohjaaja. Ohjaus onnistuu suomeksi ja englanniksi.

Ei käytetä mitään välineitä tai painoja. Läpi koko session tahti on rauhallinen ja keskitytään huolellisiin liikeratoihin esimerkiksi nopeuden tai maksimitoistojen sijaan. Neuvon liikkeisiin eri variaatioita tarpeen mukaan.

Jotta tila olisi mahdollisimman turvallinen kaikille, toivon että tunnin aikana
– ette puhu ruoasta lainkaan
– ette kommentoi muiden kehoja millään tavalla
– mietitte huolella myös miten puhutte omista kehoistanne

Tunnin lopussa on aikaa antaa palautetta, kysyä kysymyksiä tai muuten jutella tunteista ja ajatuksista.

Jos teillä on omia joogamattoja tai muita alustoja, ottakaa mukaan! Loukossa on muutamia alustoja, joita voivat käyttää ne joilla ei ole omia.

 

Rodullistaminen 101 -luento, Maija Baijukya
klo 16–18 Ulrika

Luento ja keskustelu rodusta, tieteellisestä rasismista ja millä eri tavoilla rodullistaminen ilmenee.

Sisältövaroitukset: rasismi, rasististen kuvasto, eugeniikka ja fyysinen antropologia, cisseksimsi ja kolonialismi

Luennon kieli on suomi, mutta se voidaan tarvittaessa kääntää englanniksi.

 

Transvallankumous 4ever -bileet
klo 18–00 Ulrika

Transpoliittisen toimintaviikon päätösbileet – musaa, spoken wordia, stand up -komiikkaa ja dragia! Tarkempi ohjelma ja esteettömyystiedot päivitetään pian.

Bileiden ohjelma:

18.00 Luento loppuu, bileet alkaa
19.00 Stand up -komiikkaa, dragia ja spoken wordia
Tauko
21.00 Live-musiikkia
23.00 DJ
00.00 Bileet loppuu

 

Lisää tietoa ohjelmasta, tapahtumapaikoista ja esteettömyydestä päivitetään tapahtumaan.

 

ESTEETTÖMYYSTIEDOT:

Oranssi

Tilaan on esteetön kulku pyörätuolilla. Tilassa on kaksi sukupuolineutraalia WC:tä, joista toinen on esteetön.

Museum of Impossible Forms

Tilaan on esteetön kulku, kynnykset max. 4 cm, sukupuolineutraali vessa. Tilassa ei esteetöntä vessaa, vessa on kynnyksetön, mutta ahdas. Lähin esteetön vessa sijaitsee viereisellä Kontulan metroasemalla.

Loukko

Alakulttuurikeskus Loukko tähtää mahdollisimman hyvään fyysiseen esteettömyyteen. Ulko-ovelle johtaa kadulta luiska, jonka leveys on 1300 mm, oven ollessa auki 1070 mm. Luiskan kaltevuus on n. 8 astetta eli n. 7 %. Kaide on 900 mm korkea ja alkaa luiskan puolivälistä. Oviaukot ovat 1000 mm leveät. Luiskan ja tuulikaapin välissä on 50 mm kynnys. Tuulikaapista sisään tilaan ylitetään n. 30 mm kynnys.

Loukon tiloissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, eikä wc-tiloja ole sukupuolitettu. Kolmesta istuma-wc:stä yksi on mitoitettu sopivaksi apuvälineiden ja avustajien kanssa liikkuville. Wc-kopin ovi on 1000 mm leveä. Wc-istuimen oikealla puolella 800 mm vapaata tilaa. Istuimen etureunan ja suljetun oven väliin jää 660 mm tilaa. Kopissa ei valitettavasti ole vielä käsitukia. Pyrimme kehittämään helppokulkuisuutta jatkuvasti paremmaksi ja päivitämme tapahtumiimme aina ajantasaiset tiedot.

Ulrika
Esteettömyystiedot päivitetään pian.

 

TURVALLISEMPIEN TILOJEN POLITIIKKA

Tunnista etuoikeutesi

Hierarkiat ja sortavat normit ovat osa yhteiskuntaamme. Yksikään ihminen, kuinka radikaali tai vaihtoehtoinen tahansa, ei ole niiden ulottumattomissa. Kulttuurinmuutos ei kuitenkaan ole pelkästään mahdollinen – sitä tapahtuu joka päivä. Normien kyseenalaistaminen vie meitä kohti tasavertaisempaa yhteiskuntaa. Jotta tapahtumastamme tulisi anti-autoritäärinen ja tiedostava, meidän jokaisen tulee toimia syrjintää vastaan. Syrjintä voi näyttäytyä (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan) homo- ja transfobiana, seksisminä, rasismina, ikä- tai luokkasyrjintänänä tai kyvykkyysnormeina.

Tunnista ennakkoluulosi

Tiedosta, että oletuksesi ihmisten ulkonäöstä, sukupuolesta, ihonväristä, kielellistä tai fyysisistä ominaisuuksista tai luokkataustasta tai siirtolaisstatuksesta voivat vaikuttaa käytökseesi heitä kohtaan. Sen sijaan että tekisit oletuksia ihmisten kehoista, persoonallisuuksista, identiteeteistä, taustoista tai siitä “mistä he tulevat”, anna jokaisen olla oma itsensä. Jokaisella on itse oikeus määritellä oma identiteettinsä – sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti mukaan lukien. Käytä ihmisistä vain sellaisia sukupuolittavia sanoja, joita he itse käyttävät itsestään, äläkä utele ihmisten taustoja. Muista, että jokaisella on oikeus itse päättää keille on avoin siitä, että on trans. Älä siis outtaa toisia.

Ei tarkoittaa ei

Kunnioita jokaisen rajoja – sekä fyysisiä että psyykkisiä. Kysyminen on ainoa tapa tietää, mitkä toisen ihmisen rajat ovat. Hanki aina sanallinen tai muutoin ehdottoman varma suostumus ennen kuin kosketat jotakuta.

Ota vastuuta

Muista että huonoa käytöstä ei voi koskaan selitellä päihtymyksellä. Muista että asiat, jotka ovat sinusta nautittavia ja mukavia, voivat tuottaa joillekin muille epämukavuutta tai ahdistusta. Jos joku kokee tulleensa satutetuksi, heillä on oikeus tuntea ja ilmaista se ilman, että heidän kokemustaan kyseenalaistetaan tai tapaansa reagoida arvostellaan.
Mahdollisuus vetää omat rajat ja kyky ottaa vastaan toisten rajanvedot on turvallisuuskysymys, josta on tärkeää keskustella. Näissä tilanteissa ei ole syytä olla puolustuskannalla, koska rajojen vetäminen ei ole kritiikki tai hyökkäys persoonaasi kohtaan.

Yhdessä olemme vahvoja

Pyydä tarvittaessa apua. Olemme täällä toisiamme varten!
Emme pyydä ketään olemaan vanhempi, nuorempi, vahvempi, coolimpi, fiksumpi, enemmän trans tai queer kuin he ovat, tai vaarantamaan psyykkistä tai fyysistä hyvinvointiaan ollakseen parempia kansalaisia, yhteiskunnan absurdien vaatimusten mukaisia. Sen sijaan kehotamme jokaista haastamaan itsensä ja tunnistamaan omat etuoikeutensa. Rohkaisemme kaikkia vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja toimimaan turvallisempien, tiedostavampien, osallistavampien ja kestävämpien tilojen ja yhteisöjen hyväksi.

 

///

 

Trans Week of Action Returns!

Events, workshops and meetings every day!

Pink&Black Helsinki organises another Trans Week of Action at 12th to 15th of June on the theme of getting a break from the cis world.

The week builds up to the Transrevolution party on Saturday 15.6. at 6 pm at Ulrika (Leppäsuonkatu 11).

Let´s take care of ourselves and others. ♥

 

PROGRAM

WEDNESDAY 12.6.

Stencil / banner workshop
1pm – 5pm Oranssi

Welcome to make banners for Friday’s demonstration!

 

Non-binary peer group
3pm – 5p Museum of Impossible Forms

PLEASE NOTE: This group is for non-binary people.
Peer group can be held in Finnish and/or English, depending on participants’ needs.

 

Vastarannan kiiskil on siistii Exhibition opening
6 pm – 10pm Loukko

 

THURSDAY 13.6.

Self defence workshop
2pm – 3.30pm Oranssi

PLEASE NOTE: This workshop is for trans and/or non-binary people.

Workshop can held be in Finnish and/or English, depending on participants’ needs.
More info will be updated soon!

 

Butoh dance workshop
4pm Oranssi

PLEASE NOTE: This workshop is for trans and/or non-binary people.

Butoh dance is a performing art developed in Japan after the second world war, where memories and emotions are processed through movement and bodily work. The body opens to sensations and movement and empowers itself through that. Though this is not a dance therapeutic workshop but a possibility to study movement and connect with the body through different movement exercises. There is no set sequence of steps or moves but the work happens more through improvisation and images. The movement comes into being from every dancer own perspectives and body. All bodies are able to dance and welcome. The most important is to let yourself open to dance and give the possibility to throw ones self into the movement.

Workshop can held be in Finnish and/or English, depending on participants’ needs.

 

Hang-out day
2pm – 6pm Loukko

Crafts, zine-making, board games and hanging out!

 

Movie night
6pm – 10pm Loukko

Helsinki TWoA Film Night presents moving images in its many forms by & featuring trans and non-binary artists. The evening is in two parts. The curator of the program, artist Leevi Nora, introduces the program.

PROGRAM

18:00 – 19:00

I Mixed Shorts

Introduction

Short film
Summer (2018) Niko Wearden & Annabel Wicker

2:14 min, English, No subtitles

Music video
Lonely (2019) Saga

4:30 min, English, Words on paper

Music video
Dawnsong/Birdman of Bognor (The Fold, Svart Records 2017) John Richardson

11:43 min, English, Words on paper

Video art
Significant Otherness (2018) Camille Auer

3:07 min l Sound

Video art
Ystäväni, rakkahani? Friend or Foe? (2019) Étienne Wuori

3:00, Finnish, English subtitles

For all ages.

19:30 – 21:00

Invincible from Sweden to Bronx

Introduction

Short film
Fuckgirls (2017) Saga Becker & Christofer Nilsson

15:00, Swedish, English subtitles
Content warnings: rape, violence, transphobia

Documentary film
Tamara W (2014) Marko Vuorinen

52:00, English, No subtitles
Content warnings: (audio only) drug addiction, abuse, violence, transphobia, paedophilia

 

For over 16 years only.

 

FRIDAY 14.6.

Transfeminine peer group
2-4pm Loukko

PLEASE NOTE: This group is for transfeminine people (trans and/or non-binary people who were assigned male at birth).
Peer group can held be in Finnish and/or English, depending on participants’ needs.

 

Transrevolution now! demonstration
5pm Railway Square

Picnic
Location to be confirmed

 

SATURDAY 15.6.

Body maintenance workshop
1pm Loukko, 75 min

PLEASE NOTE: This workshop is for trans and/or non-binary people.

Workshop can held be in Finnish and/or English, depending on participants’ needs.

Anti-shitty body maintenance training for all!

Hello I am Juudas, a poor, gender nonconforming trans homo individual who is into circus and dance. I will be the instructor of this class. I can give instructions in finnish and english.

We do not use any weights or other tools. Throughout the session we will have a calm pace and focus on proper form throughout the moves rather than for instance quickness or maximizing repetitions. I instruct different variations of the same exercises when and as needed.

So the space would be as safe as possible for all, I ask that during the class you
– Don’t talk about food at all
– Don’t comment other people’s bodies at all
– Also consider carefully how you talk about your own body

At the end of the class there’s some time to give feedback, ask questions and/or freely discuss your feelings and thoughts.

If you have, pease take your own yoga mat (or other suitable mat) with you! Loukko has some mats for those who don’t have.

 

Racialization 101 Lecture by Maija Baijukya
4pm–6pm Ulrika

A lecture and discussion about race, scientific racism and the different ways of manifestations of racialization.

Content warnings: racism, racist picture material, eugenics and physical anthropology, cissexism and colonialism

Lecture will be held in Finnish but it can be translated into English.

 

Transrevolution 4ever Party
6pm–12am Ulrika

Trans week of action: closing party! Music, spoken word, stand up comedy and drag! More precise program and accessibility info will be updated soon.

Program:
6 pm Lecture ends, doors open
7 pm Comedy, drag and spoken word
Break
9 pm Live music
11 pm DJ
Party over by 00.00

More info on program, event spaces and accessibility will be updated to this event. Safer space policies apply in the events. (see below)

 

ACCESSIBILITY INFO

Oranssi

The space is wheelchair accessible. There are two toilets for all genders, one of which is wheelchair accessible.

Museum of Impossible forms

The space is wheelchair accessible, doorsteps max. 4 cm. Toilet not accessible, has no steps, but is not spacious enough for accessibility standards. Nearest accessible toilet is located at near-by Kontula metro station.

Loukko

Subcultural center Loukko aims to be as accessible as possible. There is a ramp from the street to front door of Loukko, which is 1300 mm wide. The ramp is approximately 8 degrees or 7 % slanted. The bannister of the ramp is 900 mm high, and begins from the middle of the ramp. The door frames are 1000 mm wide. Between the ramp and the vestibule there is a threshold 50 mm high. From the vestibule to the space you go across a 30 mm threshold.

Loukko follows safer space principles, and all toilets are gender neutral. One of the three toilets has been measured to be accessible for people with aids or assistants. The door frame of the toilet is 1000 mm wide. There is 800 mm free space on the right side of the toilet seat. There is 660 mm free space between the toilet seat and the door, when closed. There are unfortunately no handrails yet. We aim to improve the accessibility of Loukko constantly and we will always have updated info in all our events.

Ulrika
Will be updated soon

SAFER SPACE POLICY APPLIES IN THE SPACE:

Check your privileges

There are hierarchies and oppressive norms built into the texture of our society. No community or person is beyond them, no matter how radical or alternative they are. However, cultural change is not only possible but happening every day, and challenging these norms will take us closer to a more just society. To make our event an anti-authoritarian and conscious space, we must work against discrimination, including but not limited to homo&transphobia, sexism, racism, ableism, ageism and classism.

Check your prejudice

Consider how your possible assumptions about people’s appearance, gender, skin colour, verbal or physical abilities and class or migrant background might affect your behaviour towards others. Instead of making assumptions about people’s bodies, personalities, identities, backgrounds or “where they come from”, let everybody represent themselves. Everyone has the right and sole autonomy to define their own identities, including their sexual and gender identity. Use only such gendered terms of other people they use themselves, and do not curiously ask about their background. Bare in mind that everyone should be able to control who knows that they are trans. Hence, do not ”out” anyone!

No means no

Respect everyone’s boundaries – both physical and emotional. Asking is the only way to find out what other people’s boundaries are. Always get verbal/explicit consent before touching someone.

Take responsibility

Remember that being drunk or high is never an excuse for bad behaviour. Keep in mind that something you enjoy or are comfortable with might cause others discomfort and distress. If somebody experiences something hurtful, they have the right to feel hurt and express it without their experience being questioned or their tone being policed. Making boundaries clear and heard is a question of safety to be considered, and communicated, by everyone. There is no reason to be defensive in these situations since it’s not a critique or attack towards your personality.

Together we are strong

Ask for support if you need it. We are here for each other!
We are not asking anyone to pretend being someone older, younger, stronger, healthier, cooler, smarter, more trans or more queer than they are, to compromise their mental or physical well-being in order to look more productive or to meet society’s other absurd expectations. Instead we encourage everyone to challenge themselves every day to acknowledge their own privileges, stand up against injustices and work for better communities that are safer, more aware, sustainable and inclusive.