Ingen frihet utan frihet för kvinnor: Internationella kvinnodagens march 8.3.2022

Grafik för Internationella kvinnodagens evenemang, 2022.Lue kutsu suomeksi.
Read this call in English.

Ingen frihet utan frihet för kvinnor: kollektivet Pinkkimusta Helsinki (Svart&rosa Helsingfors) tar del i kvinnodagsmarschen för befrielse av kvinnor, transpersoner och icke-binära folk

För två år sedan drabbade coronaviruset världen och orsakade en enorm kris. Många av de förtryckta gruppernas problem har blivit värre sedan dess. Samtidigt som sociala ojämlikheter fördjupas i samhället har de rika blivit rikare. Efter en tuff tid med ökande misshandel och våld i hemmet, arbetslöshet,hälsoproblem och isolering, har människor organiserat sig solidariskt över hela världen. Kvinnorna i Kurdistan fortsätter sitt emancipatoriska projekt för att försvara sitt land och sitt folk. Ukrainska kvinnor, mödrar och arbetare gör motstånd mot mäns våld i Kreml. Kvinnor i Ryssland samlas på gatorna för att protestera mot det orättfärdiga kriget med hot av att bli arresterade av myndighterna.

Kampen måste fortsätta!
Vi tar den feministiska kampen till Helsingfors gator. På internationella kvinnodagen marscherar vi i linje med feministiska initiativ över hela världen, från kvinnostrejker till Reclaim the Night- evenemang. Vi vill se den feministiska rörelsen i Helsingfors och fira den kraft och de möjligheter till förändring som uppstår när vi samlas.

Vi organiserar oss för att våldet mot cis-kvinnor, trans-, queer- och icke-binära personer och barn måste få ett slut. Sexuellt och könsbaserat våld får inte döljas som en migrationsfråga, eftersom det har sitt ursprung i patriarkala och kapitalistiska strukturer och förvarras av xenofobi och rasism. Kvinnor, transpersoner och icke-binära personer drabbas oproportionerligt hårt av den ökande prekariseringen. Vår kamp är inte begränsad till en dag på året,utan den behöver kontinuerlig uppmärksamhet på arbetsplatser, i hemmet, i skolor, på socialkontor och vårdcentraler.

Vi vägrar att vara en del av ett system som uttnyttjar kvinnor och feminiserade kroppar via samma utvinningslogik som uttnyttjar naturresurser. Vi motsätter oss förstärkningen av nationella gränser och den globala gränsregimen som återkallar en nationalistisk och rasistisk hierarkisk ordning.

Genom att organisera oss förstärker vi vår politiska kraft samtförkastar alla försök att klassificera oss som offer i behov av skydd. Genom att samlas försäkrar vi att det är vi själva som definierar hur vår framtid kommer att se ut. Med vår närvaro och mångfalden bland oss röjer vi vägen för ett jämställt och feministiskt samhälle. Vi är redan många och i vår skara finns det inget utrymme för (hetero)sexism, rasism eller fascism!

Organiseras av:
Antifascist nätverk Varis, A-ryhmä, kollektivet Emilia, Kurdish Democratic Society Center – NCDK Helsinki, Vantaan Rauhanpuolustajat

Det är önskevärt att ta med egna banderoller och plakat. Demonstrationen organiseras av gräsrotsnivåns rörelser och är oberoende av partipolitik. Därför ber vi er att inte ta med några politiska partiflaggor till demonstrationen.

 

Rutt och program: Samling på Narinkkatorget, Kampen, kl 18:00.
Marschen börjar kl. 18:30 och avslutas i Björnparken, Barghäll, med tal som börjas circa kl. 19.30.

Efter marschen mingel, diskussion och vänskap organiseras av kollektivet Emilia.
Plats: Lymy (Pengerkatu 6, observera att Lymy är otillgänglig med rullstol).