QUEERS AGAINST BORDERS BLOC @ PRIDE HELSINKI 2017

Haluamme monimuotoisia queer-yhteisöjä, joissa pyritään aktiivisesti kaatamaan sisäisiä raja-aitoja. Haluamme yhteisöjä, joissa toimitaan yhdessä, kun yksi kohtaa sortoa. Yhteisöjä, joissa rasismille ja transfobialle ei anneta tilaa. Emme voi vaatia oikeuksia vain osalle hlbtiqa+ -yhteisöä ja jättää muut ilman. Tasa-arvoa ei ole ennen kuin kaikki ovat tasa-arvoisia.

MAAILMA ILMAN RAJOJA – LOPPU KARKOTUKSILLE

Me kannatamme rajatonta maailmaa ja vapaata liikkuvuutta.

Emme jaa nationalistista unelmaa, jossa ihmiset lajitellaan syntyperän mukaan. Samaan aikaan, kun istuva hallitus näennäisesti irtisanoutuu fasismista, se toteuttaa fasistista siirtolaispolitiikkaa. Turvapaikkapolitiikan lähtökohtana ei ole hädänalaisten auttaminen, vaan sen kontrollointi, ketkä pääsevät Suomen rajojen sisälle, ja ketkä pakotetaan niiden ulkopuolelle. Kun maahanmuuttovirasto toivottaa Prideen osallistuville iloista juhlaa peittyy se, kuinka sama virasto vaatii seksuaalisuuden todistamista turvapaikanhakijoilta ja lähettää ihmisiä kuolemaan. Seksuaalisuutemme kuuluu meille, ei viranomaisille.

Kontrolli ei lopu rajoja ylitettäessä, vaan se levittäytyy myös rajojen sisäpuolelle. Kansalaisuus on yksi kontrollin ja eriarvoistamisen väline. Sen avulla ihmisiä luokitellaan, käännytetään ja ajetaan eroon toisistaan.

Sukupuolimerkinnöillä, transtutkimuksilla ja ahtailla rooliodotuksilla vahditaan kaksijakoista sukupuolijärjestelmää, jotta ihmisten elämiä ja kehoja voitaisiin edelleen valvoa, lokeroida ja hallita.

KEHOMME OVAT MEIDÄN

Kehon muokkaamista eivät saa rajoittaa valtion ja lääketieteen fantasiat sukupuolesta. Sukupuolemme ja kehomme ovat meidän ja me voimme elää todeksi niitä ennennäkemättömillä tavoilla. Translaki ei riitä – me tahdomme enemmän.

EI POLIISIA PRIDEILLE

Me emme ilahdu poliisin läsnäolosta Prideilla. Ensimmäinen Pride oli mellakka poliisiväkivaltaa vastaan, eikä historiaa ole syytä unohtaa. Poliisi toimii edelleen työkaluna valtion fasistisen politiikan toteuttamisessa. Se suorittaa turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset ja tekee etnistä profilointia.

Sen sijaan poliisi ei ole tehnyt mitään rasististen, homo- ja transfobisten ryhmien toimintaan puuttumiseksi. Poliisi on katsellut esimerkiksi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa ja kasvua läpi sormien. Tämä kertoo siitä, kuinka vähän hlbtiqa+ -oikeuksien edistäminen todellisuudessa kiinnostaa poliisia. Tänä vuonna Toronto Pride päätti osoittaa solidaarisuutta Black Lives Matter -liikkeelle kieltämällä poliisien osallistumisen virkapuvuissa – samoin tulee toimia myös Helsingissä. Poliisi ei ole tervetullut Prideille.

SOLIDAARISUUS ON TEKOJA

Queer-yhteisöt ovat aina toimineet turvaverkkoina virallisten rakenteiden ulkopuolella silloin, kun valtio on tehnyt ihmisistä laittomia. Tarvitsemme näitä yhteisöjä edelleen.

Niitä tarvitsee homo, joka pakenee maasta jossa homous on rikos tullakseen maahan, jossa häntä kutsutaan laittomaksi, koska häneltä puuttuvat oikeanlaiset paperit. Niitä tarvitsee transsukupuolinen nainen, joka ei saa tarvitsemiaan hoitoja, koska ei toteuta sukupuoltaan lääkärin toivomalla tavalla sekä muunsukupuolinen, jonka sukupuolta valtio ei tunnusta lainkaan. Me tarvitsemme yhteisöllisyyttä, jossa solidaarisuus on ensisijaista.

Onko Helsingissä kohtaamispaikkoja, mihin muunsukupuolinen voi mennä pelkäämättä tulevansa kyseenalaistetuksi? Kun turvapaikanhakija ei pääse homoklubille henkilötodistuksen puuttuessa, onko olemassa paikkoja missä hän voi tavata muita hlbtiqa+ -ihmisiä? Onko tiloja, missä rodullistettu henkilö voi aina luottaa, ettei jää yksin kohdatessaan homofobiaa tai rasismia? Jos tällaisia tiloja ei ole, meidän on luotava niitä.

In English:

QUEERS AGAINST BORDERS BLOC @ PRIDE HELSINKI 2017

We want diverse queer communities that actively challenge the boundaries that limit our life and the potential of our communities of resistance. We want communities where we act collectively to fight the oppression of one. Communities in which no room is given to racism or transphobia. We cannot demand rights for only a part of the lgbtiqa+ community and leave others without. There’s no equality until there’s equality for all.

WORLD WITHOUT BORDERS – STOP DEPORTATIONS

We stand for a world that is without borders and has free movement.

We do not share the nationalist dream in which people are categorized according to their origin. While the ruling government ostensibly denounces fascism, the migrant policies it carries out are fascist. The current migrant policies are not based on helping those in need, but to control who gets to enter the borders of Finland and who are forced out. When the immigration services wishes Pride participants a happy celebration it covers how it simultaneously demands proof of sexual identity from refugees and sends people to their deaths. Our sexuality belongs to us, not to officials.

Control doesn’t end at borders but spreads within. Citizenship is a tool for control and for increasing inequality. People are classified, deported and separated on the basis of it.

The gender binary is guarded by gender marking, trans examinations and narrow role expectations, in order to increasingly monitor, label and govern people’s lives and bodies.

OUR BODIES BELONG TO US

The state and medicine have their fantasies about gender that should not limit body alteration. Our genders and our bodies belong to us and we can live them true in unprecedented ways. Trans law is not enough – we want more.

THE POLICE IS NOT WELCOME TO PRIDE

We do not welcome police presence in Pride. Let’s not forget that first Pride was a riot against police violence. The police still functions as a tool to execute fascist governmental policies. It carries out forced deportations and ethnic profiling.

Instead the police has done nothing to stop the operations of racist, homophobic and transphobic groups. It speaks grude language about how willing the police truly is in advancing LGBTIQA+ rights. This year Toronto Pride, for one, decided as act of solidarity to the Black Lives Matter movement not to allow the police to participate in uniform. Helsinki Pride should decide the same. The police is not welcome to Pride!

SOLIDARITY IS ACTION

Queer communities have always functioned as safety nets outside official structures when the government has turned people into illegals. We still need these communities.

These are required by the gay man who flees their country where homosexuality is a crime, only to be made illegal by not having the right paperwork. These are required by the trans woman who does not receive required treatment after a doctor decides she does not fit the normative type of gender expression. Or the non-binary person, whom the law does not recognise at all. We need communities, where solidarity is priority.

Where in Helsinki are there places where a non-binary person can go without the fear of being questioned? When a refugee cannot enter a gay club due to not having documents, is there a place to meet other lgbtiqa+ people? Are there spaces where a person of colour can trust they won’t be met with racism or homophobia? If there are no such places we must create them.